KONFERENCE

Mezinárodní odborná konference


Josip plečnik
a sakrální architektura 1. poloviny 20. století

kostel nejsvětějšího srdce páně jako součást středoevropské architektonické scény

Praha se na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století stala místem střetávání zcela rozličných architektonických přístupů k jedinému stavebnímu druhu: kostelu. Vedle chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně projektovaného Josipem Plečnikem rostl opodál konstruktivistický Husův sbor architekta Pavla Janáka, programově odvážně koncipovaný s obytnou částí a divadlem, na dohled ve Vršovicích projektoval pro katolickou církev architekt Josef Gočár funkcionalistický kostel sv. Václava.
Cílem konference je hlubší nahlédnutí do procesu projektování kostela, jakožto svébytného stavebního druhu v kontextu mladého demokratického státu a jeho církevních denominací. Jedním z východisek se stane nově vydaná kompletní edice Plečnikových dopisů adresovaných na farnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Její studium může poskytnout základ k nastínění dobové atmosféry a připravenosti či ochoty k přijímání moderní architektury v jednotlivých církvích.

Jednodenní konference
sobota, 5. 11. 2011, 8. 30–17. 30 h,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Palachovo nám. Praha 1


CELKOVÝ PROGRAM S ANOTACEMI ZDE

Doprovodný program
Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Neděle, 6. 11. 2011, 15.00 h.

Výstupy
Sborník s přednesenými příspěvky bude on-line prezentován na internetovém portálu
www.archifest.cz

Pořádá:
Přátelé Prahy 3, o. s. v rámci Archifestu 2011
produkce
Jiří Horský, Dana Schlaichertová
podpora

Konference je finančně podpořena z grantového programu Městské části Praha 3
spolupráce
MČ Praha 3, VŠUP, FA ČVUT, Centrum teologie a umění, Velvyslanectví republiky Slovinsko

mediální partneři:
www.archifest.cz, ERA 21

Účastnící konference:

Odborný garant Dr. Damjan Prelovšek, dr. h. c. VŠUP

Moderátor prof. Tomáš Vlček


Dr. Damjan Prelovšek
Širší souvislosti Plečnikovy sakrální tvorby

Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc.
Plečnikův Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a proměny sakrálního prostoru v meziválečné architektuře

Prof. Dr. Jindřich Vybíral, CSc.
Plečnik versus Bauer

prof. Dr. Ákos Moravánszky
Metallic tents, stone curtains: Plečnik and the „stoffwechseltheorie“ von Gottfried Semper

PhDr. Helena Čižinská, roz. Smetáčková
Zbožnost a liturgie v díle Josipa Plečnika

Prof. Dr. Tomáš Valena
Inovace & tradice - témata a prostorové koncepce u Plečnikových přestaveb kostelů

Dr. Zuzana Güllendi-Cimprichová, M. A.
Pamiatkova hodnota religiozita. K pamiatkarskemu pojmu Josipa Plečnika

Doc. Mgr. Martin C. Putna
Dr. Plečnik na pomezí náboženských kultur: mezi katolicismem a masarykismem

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt
Josip Plečnik a jeho význam pro současnou debatu o církvi, architektuře a umění